Terapia cu ultrasunete pentru prostatită


Pachetul minimal de servicii medicale în asistența terapia cu ultrasunete pentru prostatită primară cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale Servicii medicale pentru situațiile de urgență medico- chirurgicală; Supraveghere și depistare de boli cu potențial endemo-epidemic; Consultații de monitorizare a evoluției sarcinii și lăuziei; Consultațiile de planificare familială; Servicii de prevenție; Activități de suport.

Servicii medicale pentru situațiile de urgență medico-chirurgicală: asistență medicală de urgență - anamneză, examen clinic și tratament - se acordă în limita competenței și a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia își desfășoară activitatea medicul de familie. Asistența medicală de urgență se referă la cazurile de cod roșu, cod galben și cod verde prevăzute în anexa nr.

NORMA (A) 29/06/ - Portal Legislativ

Se acordă o singură consultație per persoană pentru fiecare situație de urgență constatată, pentru care s-au asigurat intervenții de primă necesitate în urgențele medico-chirurgicale sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical, indiferent dacă persoana neasigurată se află sau nu înscrisă pe lista unui medic de familie.

NOTA 1: Medicația pentru cazurile de urgență se asigură din trusa medicală de urgență, organizată conform legii.

NOTA 2: Serviciile medicale pentru situațiile de urgență medico-chirurgicală se acordă în cabinetul medicului de familie, în cadrul programului de lucru. NOTA 3: Cazurile de urgență medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgență specializate, inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanță, sunt consemnate ca "urgență" de către medicul de familie în documentele de evidență primară de la nivelul cabinetului, inclusiv medicația și procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului, după caz.

când este necesară o intervenție chirurgicală pentru prostatită

Supraveghere - evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentației și depistare de boli cu potențial endemo-epidemic - examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere către structurile de specialitate pentru investigații, confirmare, tratament adecvat și măsuri igienico- sanitare specifice, după caz. Bolile cu potențial endemo-epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din anexa la H. Se acordă o singură consultație per persoană pentru fiecare boală cu potențial endemo- epidemic suspicionată și confirmată, inclusiv pentru bolnavul TBC nou descoperit activ de medicul de familie.

proceduri fizice pentru prostatita

Consultații de monitorizare a evoluției sarcinii și lăuziei:a luarea în evidență în primul trimestru; se decontează o consultație; În cadrul supravegherii gravidei se face și promovarea alimentației exclusive la sân a copilului până la vârsta de 6 luni și continuarea acesteia până la minim 12 terapia cu ultrasunete pentru prostatită, recomandare testare pentru HIV, hepatită de etiologie virală cu virus B și C și lues a femeii gravide.

Odată cu prima prezentare la medicul de familie a femeii însărcinate, medicul de familie va elibera documentul prin care se atestă existența sarcinii. NOTĂ: În conformitate cu programul de monitorizare, investigațiile paraclinice și tratamentele specifice sarcinii pot fi recomandate de către medicul de familie, numai pentru intervalul de timp de la momentul în care gravida este luată în evidență de către acesta și până la 4 săptămâni de la naștere.

Informatii generale despre prostatita Ce este prostatita? Prostatita este umflarea si inflamatia glandei prostatei, o glanda de dimensiunile unei nuci, situata direct sub vezica barbatilor. Prostatita este diferita de prostata marita, si apare atunci cand prostata este umflata, sensibila si inflamata. Glanda prostata produce lichidul care transporta spermatozoizii.

Consultațiile pentru acordarea serviciilor de planificare familială constau în:a consilierea persoanei privind planificarea familială; Consultația poate cuprinde, după caz, numai serviciul prevăzut la litera a sau serviciile prevăzute la literele a și b ; se decontează două consultații pe an calendaristic, pe persoană. Servicii de prevenție - consultație preventivă: Consultația preventivă pentru persoanele în vârstă de peste 18 ani pentru prevenirea bolilor cu consecințe majore în morbiditate și mortalitate se acordă o dată la 3 ani și cuprinde:a.

Consultația se poate efectua la solicitarea persoanei beneficiară de pachet minimal de servicii medicale sau la solicitarea medicului de familie - pentru persoanele neasigurate înscrise pe lista medicului de familie; se decontează o consultație o dată la 3 ani calendaristici.

Activitățile de suport - examinare pentru constatarea decesului cu sau fără eliberare de acte medicale: eliberarea certificatului medical constatator al decesului, cu excepția situațiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală, conform Ordinului cumpărat din prostatită justiției și ministrului sănătății nr. NOTĂ: Se decontează un serviciu - consultație - examinare pentru constatarea decesului, indiferent dacă s-a eliberat sau nu certificatul medical constatator de deces unui neasigurat înscris sau nu pe lista medicului de familie.

Persoanele care beneficiază de pachetul minimal de servicii medicale suportă integral costurile pentru investigațiile paraclinice recomandate terapia cu ultrasunete pentru prostatită tratamentul prescris de medicii de familie, precum și costurile altor activități de suport altele decât cele prevăzute la subpct. Pachetul de servicii medicale de bază în asistența medicală primară cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale Servicii medicale curative Serviciile se acordă atât pentru persoanele asigurate înscrise pe lista proprie, cât și pentru persoanele asigurate înscrise pe lista altui medic de familie aflat în relație contractuală cu o casă de asigurări de sănătate.

NOTA 2: Serviciile medicale pentru situațiile de urgență medico-chirurgicală se acordă în cabinetul medicului de familie, în cadrul programului de la cabinet sau la domiciliul pacientului în cadrul programului pentru consultații la domiciliu.

Consultația în caz de boală pentru afecțiuni acute, subacute și acutizări ale unor afecțiuni cronice, care cuprinde următoarele activități:a.

Prostatita: cauze, simptome, tratament

Consultațiile pentru bolile cu potențial endemoepidemic ce necesită izolare pot fi acordate terapia cu ultrasunete pentru prostatită la distanță, prin orice mijloace de comunicare, cu respectarea acelorași condiții de acordare ca și consultațiile în cabinet pentru afecțiunile acute.

Medicul de familie consemnează consultațiile medicale la distanță în registrul de consultații și fișa pacientului, după caz, cu indicarea mijlocului de comunicare utilizat și a intervalului orar în care acestea au fost efectuate, și va emite toate documentele necesare pacientului ca urmare a actului medical.

Documentele vor fi transmise pacientului prin mijloace de comunicare electronică. Consultații periodice pentru îngrijirea generală a asiguraților cu boli cronice - se vor realiza pe bază de programare pentru:a supravegherea evoluției bolii; Consultațiile cuprind, după caz, activitățile de la punctele a.

Ghid de cancer de prostată Descărcare

Consultațiile în cabinet pentru afecțiunile cronice se vor acorda conform planului de management stabilit de către medic, iar la domiciliu conform planului de management stabilit de către medic și în condițiile prevederilor de la punctul 1. Consultațiile pentru afecțiunile cronice pot fi acordate și la distanță, prin orice mijloace de comunicare, cu respectarea acelorași condiții de acordare ca și consultațiile în cabinet pentru afecțiunile cronice.

prostate infection in neutered dogs

Consultații de monitorizare activă prin plan de management integrat pe bază de programare, pentru bolile cronice cu impact major asupra poverii îmbolnăvirilor privind: riscul cardiovascular înalt - HTA, dislipidemie și diabet zaharat tip 2, astm bronșic, boala cronică respiratorie obstructivă - BPOC și boală cronică de rinichi. Consultațiile de monitorizare activă acoperă următoarele:a Evaluarea inițială a cazului nou depistat în primul trimestru după luarea în evidență, episod ce poate include trei consultații la medicul de familie ce pot fi acordate într-un interval de maxim 3 luni consecutive - bilanț clinic inițial care include screeningul complicațiilor, inițierea și ajustarea terapiei până la obținerea răspunsului terapeutic preconizat, educația pacientului, recomandare terapia cu ultrasunete pentru prostatită investigații paraclinice, bilet de trimitere pentru cazurile care necesită consultații de specialitate sau care depășesc competența medicului de familie; Managementul integrat al factorilor de risc cardiovascular - HTA, dislipidemie și diabet zaharat tip 2a.

Fizioterapie Terapii complementare

Evaluarea inițială a cazului nou depistat constă în: evaluarea afectării organelor țintă; stratificarea nivelului de risc; stabilirea planului de management: stabilirea obiectivelor clinice; inițierea intervențiilor de modificare a riscului, evaluarea răspunsului, ajustarea terapiei pentru atingerea valorilor țintă specifice cazului.

Risc foarte înalt: Persoane cu oricare din următoarele:— BCV aterosclerotică documentată clar, clinic sau imagistic. Managementul bolilor respiratorii cronice - astm bronșic și boala cronică respiratorie obstructivă - BPOC:a.

Evaluarea inițială a cazului nou depistat constă în: întocmirea unui plan de management al pacientului cu caz nou confirmat și inițierea terapiei. Pentru astm bronșic - ținta terapeutică este reprezentată de controlul simptomelor cu combinația farmacologică și în dozele cele mai mici posibile:A.

  • Guides Ghid de cancer de prostată Descărcare Căutarea studiilor clinice privind cancerul de prostată poate fi dificilă și înțelegerea tuturor opțiunilor de tratament este copleșitoare.
  • Tratament ESWT - prostatita cronica | Medicover Romania
  • ESWL - litotriția extracorporeală cu unde de șoc

Nivelul de control a astmului bronșic - criterii urmărite în ultimele 4 săptămâni Evaluarea periodică a factorilor de risc pentru exacerbări, deteriorarea funcției pulmonare și efecte adverse medicamentoase. Pentru BPOC - ținta terapeutică este reprezentată de renunțarea la fumat și controlul simptomelor, cu mijloace terapeutice adecvate stadiului bolii:a.

Pentru BPOC - ținta terapeutică - renunțarea la fumat și controlul simptomelor, cu mijloace terapeutice adecvate stadiului bolii și prevenirea exacerbărilor.

Fizioterapie si Terapii complementare

Evaluarea complianței la recomandările terapeutice, cu atenție sporită la complianța la medicamente și verificarea la fiecare vizită a înțelegerii utilizării diferitelor clase de medicamente și a modului de utilizare a dispozitivelor inhalatorii.

Managementul bolii cronice de rinichia.

  • Te vei scuti insa de tot acest chin daca apelezi la tratamentul inovator cu unde de soc pe care Medicover il pune la dispozitie.
  • Prostatita: cauze, simptome, tratament
  • Ghid de cancer de prostată Descărcare - Massive Bio

Evaluarea inițială a cazului nou depistat constă în: evaluarea gradului de risc în funcție de filtratul glomerular, albuminurie și boala renală primară; stabilirea obiectivelor terapeutice și întocmirea planului de îngrijire al pacientului confirmat obiective terapeutice și inițierea terapiei. Serviciile medicale preventive și profilactice includ Consultații preventive - sunt consultații periodice active oferite persoanelor cu vârsta între 0 - 18 ani privind:a.

Frecvența efectuării consultațiilor se va realiza după cum urmează:a la externarea din maternitate și la 1 lună - la domiciliul copilului; NOTA 1: În cadrul consultațiilor preventive copii cu vârsta cuprinsă între 2 și 18 ani, beneficiază anual de investigații paraclinice - analize de laborator, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, dacă în anul în care se acordă consultațiile preventive de evaluare a riscului individual, nu au efectuat aceste investigații.

Biletul de trimitere se întocmește distinct pentru aceste investigații paraclinice cu completarea câmpului corespunzător prevenției.

ESWL - litotriția extracorporeală cu unde de șoc

Investigațiile paraclinice recomandate pentru prevenție sunt:a. Vârsta cuprinsă între 2 ani și 5 ani inclusiv Vârsta cuprinsă între 10 ani și 17 ani inclusiv1.

La baza metodei stă dezintegrarea calculilor, ce se realizează prin unde de șoc produse în afara organismului extracorporealunde ce penetrează țesuturile fără a produce leziuni ale acestora. Fragmentele rezultate prin dezintegrarea calculilor, numite concremente, se elimină spontan prin urină. Pacientul beneficiază de tratament fără a recurge la intervenție chirurgicală! Perfecționarea continuă a echipamentelor de litotriție extracorporeală precum și a instrumentarului endoscopic au răsturnat complet indicațiile de tratament ale litiazei reno-ureterale.

Consultații în vederea monitorizării evoluției sarcinii și lăuziei, conform prevederilor legale în vigoare:a luarea în evidență în primul trimestru; se decontează o consultație; În situația în care luarea în evidență a gravidei are loc în luna a 3-a, pentru această lună se va raporta casei de asigurări de sănătate numai luarea în evidență a gravidei, nu și supravegherea; În cadrul supravegherii gravidei se face promovarea alimentației exclusive la sân a copilului până la vârsta de 6 luni și continuarea acesteia până la minim 12 luni, recomandare testare pentru HIV, hepatită de etiologie virală cu virus B și C, lues a femeii gravide, precum și alte investigații paraclinice necesare, dintre cele prevăzute în pachetul de bază.

Consultații preventive de evaluare a riscului individual la adultul asimptomatic care se acordă la cabinetul medicului de familie în mod activ adulților din populația generală - fără semne de forum prostatita masculina - se vor realiza după cum urmează:.